Köp Boken Scrumtips!

Om du vill ha alla scrumtipsen samlade i ett bekvämt format som fungerar i både läsplattan och på mobilen, så köp ett exemplar av min bok Scrumtips. Du sätter själv priset!

27 oktober, 2008

Dialog, inte diskussion

Dagens scrumtips är ett boktips: Dialogen och konsten att tänka tillsammans, av William Isaacs, översatt till svenska år 2000 av Bookhouse Publishing AB.

Scrum handlar om lärande, alltså om att bygga ny kunskap och ny kapacitet. Vi har tvärfunktionella team för att belysa de komplexa problem vi arbetar med ur så många perspektiv som möjligt. Varje person som bidrar med ett nytt perspektiv tillför fler kontrollerbara variabler, alltså saker vi kan justera för att hitta en lösning på problemet.

Styrkan med ett tvärfunktionellt team är dess förmåga att hitta lösningar som ett team av specialister från samma disciplin helt enkelt inte kan nå, eftersom de inte kan manipulera alla de variabler som behöver manipuleras för att lösning ska kunna uppstå.

Ett team som inser detta samtalar med varandra för att förstå varandras perspektiv. Man accepterar att alla bidrar med sin del av lösningen och att det enda sättet att lösa hela problemet är att lära sig se det i sin helhet.

Denna typ av utforskande samtal kallas dialog. Motsatsen till dialogen är diskussionen eller debatten. Få saker är så energikrävande som en diskussion mellan personer som alla är övertygade om att de sitter på den enda sanningen. Få saker är så energigivande som en dialog där alla deltagares perspektiv uppskattas och utnyttjas.

Hur ser era arbetsmöten ut? Diskuterar ni, eller för ni en dialog? Hur funkar det för er?