Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juli, 2009

Skapa ett teamrum

Jag var scrum master för ett litet team som bestod av ett par utvecklare och en testare. Utvecklarna satt sedan länge bredvid varandra i samma rum, men vår testare satt i ett annat rum med flera andra testare från andra projekt. Jag förklarade för vår testare att jag gärna skulle se att hon flyttade in i samma rum som oss andra. Jag förklarade också att jag absolut inte tänkte tvinga henne, men att jag verkligen trodde att det skulle gynna både henne och teamet. Efter en tids tvekan rullade hon över sin stol och dator till oss andra. När vi några månader senare under ett retrospektiv utvärderade hur olika viktiga faktorer utvecklats kom vi in på frågan om teamsamarbete. Utvecklarna indikerade att situationen förändrats svagt till det positiva sedan jag kom in i projektet. Vår testare gav däremot utvecklingen högsta betyg. Jag frågade vad det berodde på. Hon sa att det framför allt berodde på att hon nu satt tillsammans med utvecklarna. Äntligen, sa hon, kände hon sig riktigt delaktig …