Köp Boken Scrumtips!

Om du vill ha alla scrumtipsen samlade i ett bekvämt format som fungerar i både läsplattan och på mobilen, så köp ett exemplar av min bok Scrumtips. Du sätter själv priset!

30 september, 2009

Scrum-pub i Uppsala, 8:e oktober, 18.00

Jag (Tobias Fors) och Henrik Hindbeck har dragit igång ett evenemang i Uppsala som ska bli återkommande. Vi kallar det för Scrum-pub, och är en helt informell träff den andra torsdagen i varje jämn månad. Mer info finns på Scrum User Group-gruppen på Google.

Nästa träff är alltså: 8 oktober klockan 18.00.

29 september, 2009

Boktips: Wisdom of Teams

Teamarbete är kärnan i Scrum. Ett effektivt team kan slå världen med häpnad, och är ett team vars medlemmar trivs tillsammans, strävar mot eftersträvansvärda mål tillsammans, och faktiskt når dem.

Min favoritbok om team är Katzenbach och Smiths "The Wisdom of Teams". Den innehåller bland annat en ofta citerad modell för effektiva team, som passar utmärkt för tvärfunktionella utvecklingsteam.

Vad inspirerar ditt tänkande om teamarbete? Om inte en bok, så kanske någon eller något från sportens värld? Vad specifikt är det som inspirerar dig? Låter du inspirationen ge avtryck i ditt arbete med team?

28 september, 2009

Lider ni av otydligt klarkriterium?

Har du varit med om följande? Ni samlas för att planera upp en sprint, men kör snabbt fast i en diskussion om hur lång tid saker och ting kommer att ta. Till slut lyckas ni med möda få ihop en plan för sprinten, men när väl sprintgranskningen kommer visar det sig - alldeles för sent - att ni inte alls är överens om att ni är klara. Produktinkrementet har ojämn kvalitet. Några saker är väl testade, andra håller knappt ihop för demo.

Ni kan lida av otydligt klarkriterium. Många gör det.

Vad kan orsaka otydligt klarkriterium? Här är några möjliga orsaker:
  • Det känns så självklart vad "klart" betyder att det känns onödigt att prata om det
  • Ni förstår att ett försök att definiera vad klar betyder kommer att visa hur icke-överens ni är, vilket gör att ni skickligt undviker ämnet
  • Ni har inte sett behovet av att definiera "klar", eftersom ni ännu inte upplevt några problem av att inte ha en gemensam definition
Klarkriteriet hjälper teamet att samarbeta. Utan ett gemensamt klarkriterium kan man egentligen inte veta vilket slutmål man siktar på. Såväl estimering och planering som genomförande blir lidande. Där någon tänker "if it compiles, ship it", tänker en annan sig att automatiserade tester, uppdaterade byggscript och granskning av koden krävs för att en ny funktion ska anses klar. Det blir en källa till konflikter.

Ett kännetecken hos ett effektivt team är att man har en gemensam överenskommelse om hur man arbetar tillsammans. Klarkriteriet är en del av en sådan överenskommelse för effektiva scrumteam.

Är ert klarkriterium tillräckligt tydligt? Samla ditt team och be alla deltagare att, utan att prata med varandra, skriva ned sin definition av "klart" som en punktlista på ett indexkort. När alla är klara, visa korten för varandra och berätta vad ni skrivit? Är era kort ganska lika eller ganska olika? Vad kan ni lära er av de skillnader som finns?