Fortsätt till huvudinnehåll

Lider ni av otydligt klarkriterium?

Har du varit med om följande? Ni samlas för att planera upp en sprint, men kör snabbt fast i en diskussion om hur lång tid saker och ting kommer att ta. Till slut lyckas ni med möda få ihop en plan för sprinten, men när väl sprintgranskningen kommer visar det sig - alldeles för sent - att ni inte alls är överens om att ni är klara. Produktinkrementet har ojämn kvalitet. Några saker är väl testade, andra håller knappt ihop för demo.

Ni kan lida av otydligt klarkriterium. Många gör det.

Vad kan orsaka otydligt klarkriterium? Här är några möjliga orsaker:
  • Det känns så självklart vad "klart" betyder att det känns onödigt att prata om det
  • Ni förstår att ett försök att definiera vad klar betyder kommer att visa hur icke-överens ni är, vilket gör att ni skickligt undviker ämnet
  • Ni har inte sett behovet av att definiera "klar", eftersom ni ännu inte upplevt några problem av att inte ha en gemensam definition
Klarkriteriet hjälper teamet att samarbeta. Utan ett gemensamt klarkriterium kan man egentligen inte veta vilket slutmål man siktar på. Såväl estimering och planering som genomförande blir lidande. Där någon tänker "if it compiles, ship it", tänker en annan sig att automatiserade tester, uppdaterade byggscript och granskning av koden krävs för att en ny funktion ska anses klar. Det blir en källa till konflikter.

Ett kännetecken hos ett effektivt team är att man har en gemensam överenskommelse om hur man arbetar tillsammans. Klarkriteriet är en del av en sådan överenskommelse för effektiva scrumteam.

Är ert klarkriterium tillräckligt tydligt? Samla ditt team och be alla deltagare att, utan att prata med varandra, skriva ned sin definition av "klart" som en punktlista på ett indexkort. När alla är klara, visa korten för varandra och berätta vad ni skrivit? Är era kort ganska lika eller ganska olika? Vad kan ni lära er av de skillnader som finns?

Kommentarer

Pappa Brun sa…
Vårt team hade god nytta av att ägna ett helt skulle-ha-varit-retrospective-möte åt att skapa en gemensam klardefinition. Vi utgick från det här klargörande blogginlägget:
http://www.gettingagile.com/2007/10/05/building-a-definition-of-done/
Tobias Fors sa…
Hej! Det låter som en alldeles utmärkt användning av tiden!

Populära inlägg i den här bloggen

Vad sprintplanering och glassinköp har gemensamt

En missuppfattning som lever kvar kring lättrörliga metoder är att de inte har tillräckligt med planering. Det är precis tvärtom, vi gör massor av planering. Dels gör vi så mycket planering som behövs när vi ska starta ett nytt projekt, dels gör vi granskning och revidering av planerna med en regelbunden rytm. Eftersom vi planerar så mycket behöver vi vara mycket effektiva planerare.

Varje sprint i Scrum börjar med en planeringsworkshop där produktägaren och teamet tillsammans väljer ut rätt mängd viktigt arbete för sprinten. Planeringsarbete kan lätt dra ut på tiden, särskilt när vi eftersträvar precision. Just därför är sprintplaneringen i Scrum begränsad till max en arbetsdag: sprintens första dag. Vissa team märker efter några sprintar att man inte ens behöver hela dagen för att göra en bra plan.

En effektiv sprintplanering kräver att samtliga inblandade kommer väl förberedda. Då kan planeringen genomföras inom tidsramen, och sluta med ett genuint åtagande från samtliga inblandade a…

Sprintbacklog på väggen, produktbacklog elektroniskt

En artikel på InfoQ om för- och nackdelar med att sätta upp sina planer och sin information på väggen fick mig precis att komma ihåg att jag har några tips att dela med mig av.

Sprintbackloggen är, som du redan vet, utvecklingsteamets eget verktyg för att hantera sitt åtagande i sprinten. Med hjälp av sprintbackloggen kan teamet granska och anpassa sitt arbeta på daglig basis. Detta är viktigt, eftersom utvecklingsteamet är själva motorn i Scrum. För att sprintbackloggen ska vara relevant och användbar måste den vara aktuell. Det kommer den att vara givet att två förutsättningar är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att teamet verkligen tagit på sig ansvaret att planera och följa upp sitt eget arbete, eftersom man ser nyttan med att göra det och därför vill göra det.

Den andra förutsättningen är att det är extremt enkelt att hålla sprintbackloggen uppdaterad. Vanliga orsaker till att det inte är enkelt är att man lagrar sprintbackloggen i ett verktyg som alla inte behärskar till fu…

Både Scrum Master och teammedlem?

En vanlig fråga som jag brukar få har att göra med vad som händer när en person bemannar två roller i Scrum. Frågan lyder: kan man vara både Scrum Master och medlem i utvecklingsteamet?

Först lite bakgrund till svaret. Mitt standardsvar på alla frågor som börjar med orden "kan man" eller "får man" är ett rungande ja. Självklart kan man göra som man vill, och självklart får man själv (eller snarare tillsammans med sina kollegor) bestämma hur man ska göra. Man behöver inte tillstånd från en expert eller en arbetsmetod. Det kan tyckas som en detalj, men språket styr tanken. Därför tycker jag det är mer hjälpsamt att börja frågan på ett annat sätt. Så här: Vad kan konsekvenserna av att vara både Scrum Master och teammedlem bli?

För mig är det lättast att hitta till ett begripligt svar om jag börjar med att fråga mig själv vad syftet är med att dela på Scrum Master och teammedlemsrollen.
En anledning till uppdelningen är att redan i förväg bygga en beredskap för framtida…