Fortsätt till huvudinnehåll

Rätt arbetsmängd är avgörande

Några saker sticker ut från när jag lärde mig Scrum från Ken Schwaber i slutet av 2003. En av dem är insikten om hur avgörande rätt arbetsmängd är. Ken beskrev Scrum som fokuserat på "workload management", till skillnad från ett mer tradtionellt fokus på "work management". Scrum Masterns jobb är att hjälpa teamet att ta sig an rätt mängd arbete i sprinten, inte att styra det arbete teamet tar på sig.

Några av fördelarna med att ett team tar på sig rätt mängd arbete:

  • De kan göra ett starkt åtagande. Ett starkt åtagande betyder att teamet tror på och äger sin egen plan. Man har tagit på sig en utmanande mängd arbete, men inte för mycket. Man kan med gott självförtroende säga att man kommer att leverera det man tagit på sig.
  • Man kan leverera med kvalitet. Ett team som har för mycket att göra måste hitta någon sorts ventil att ventilera genom. Den allra vanligaste ventilen är produktens kvalitet. Man sänker helt enkelt kvalitetsambitionerna. Det funkar på kort sikt, men är fullständigt förödande på lång sikt. Ett team som har tagit på sig rätt mängd arbete för en tid, i Scrum en sprint, har tagit på sig den mängd arbete man kan göra med upprätthållande av hög kvalitet. Det betyder att man inte behöver ta genvägar för att nå målet. Vi vet ju alla att ordspråket är sant: genvägar äro senvägar. Mjukvaruutveckling är inget undantag.
  • Moralen förblir hög. I vilket team tror du arbetsmoralen är högst? I teamet som har pressats att ta på sig för mycket arbete, kanske med motivationen att "stretch goals" är bra för dem, eller i teamet som under tankfull dialog inbördes och med produktägaren vridit och vänt på arbetet som behöver göras för att hitta rätt mängd för den kommande sprinten? Min satsning blir på teamet som lagt sin egen ribba.
  • Misslyckande betyder något. Tänk dig ett team som av någon anledning övertygas om att ta på sig mer arbete än de själva tror att de kommer att klara av. Tänk dig sedan att de träffas i en sprintåterblick för att prata om varför de inte lyckats leverera enligt plan. Vad tror du att de kommer att säga? Självklart kommer man att peka ut den press man utsatts för som orsaken till att man inte levererat enligt plan. Tänk dig nu ett team som själva väljer ut hur mycket arbete man kommer att klara av den närmaste månaden. Tänk dig nu att även detta team misslyckas, och därför i sin sprintåterblick diskuterar detta. Det kommer att vara lättare för detta team att vända tillbaks samtalet till den egna rollen i misslyckandet. Därför kommer de att kunna lära sig från sitt misslyckande.
  • Den goda hälsan består. Jag arbetade med ett team på Arbetsmiljöverket vid ett tillfälle. En morgon när jag väntade i receptionen på att insläppt bläddrade jag i en publikation från myndigheten. En siffra stack ut i statistiken som presenterades: att det var så många som led av problem orsakade av att man inte hade kontroll över sin egen arbetssituation. Det är ju inte så konstigt egentligen - självklart är det stressande att förväntas kunna åstadkomma mer än vad som är realistiskt. Det gäller oavsett om man utvecklar mjukvara eller inte. Varför tror vi att det är en bra affär för våra företag att försöka pressa ut mer än vad som är möjligt ur varandra?
Så för att summera: Scrum handlar om att lära sig vad man kan åstadkomma genom att själv få möjligheten att pröva sina vingar. Det lärandet kan inte komma till stånd om situationen komprometteras av ett aldrig så välment tryck att göra mer än vad görararen tycker är möjligt. Du kan välja själv: antingen får du lite, lite, mer just nu, till priset av osäkra åtaganden, dålig kvalitet, låg moral, försvarsmekanismer som förhindrar lärande och dålig hälsa - eller så får du mycket mer på långt sikt, plus leveranssäkerhet, hög kvalitet, hög moral, ständigt lärande och hälsa.

Kommentarer

Om teamet inte når sitt sprint-åtagande och en eller flera stories som inte är helt kompletta så är det svårt att veta vilken kapacitet som teamet har (Velocity). Man hamnar i halvfärdigt-träsket.

Vill det sig riktigt illa så är det en högpriorietad story som inte är "Done". Man kan alltså hamna ännu mer fel om man i teamet tar på sig för stor arbetsmängd.
Pappa Brun sa…
Googlade din blogg:

"Menade du: scrumptious"
Tobias Fors sa…
Scrumtips ÄR scrumptious!
Tobias Fors sa…
Henrik: tack för besöket på bloggen! Du påpekar en viktig del av att verkligen bli klar varje sprint: blir man inte det är det svårt att veta vilken kapacitet man verkligen har.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad sprintplanering och glassinköp har gemensamt

En missuppfattning som lever kvar kring lättrörliga metoder är att de inte har tillräckligt med planering. Det är precis tvärtom, vi gör massor av planering. Dels gör vi så mycket planering som behövs när vi ska starta ett nytt projekt, dels gör vi granskning och revidering av planerna med en regelbunden rytm. Eftersom vi planerar så mycket behöver vi vara mycket effektiva planerare.

Varje sprint i Scrum börjar med en planeringsworkshop där produktägaren och teamet tillsammans väljer ut rätt mängd viktigt arbete för sprinten. Planeringsarbete kan lätt dra ut på tiden, särskilt när vi eftersträvar precision. Just därför är sprintplaneringen i Scrum begränsad till max en arbetsdag: sprintens första dag. Vissa team märker efter några sprintar att man inte ens behöver hela dagen för att göra en bra plan.

En effektiv sprintplanering kräver att samtliga inblandade kommer väl förberedda. Då kan planeringen genomföras inom tidsramen, och sluta med ett genuint åtagande från samtliga inblandade a…

Sprintbacklog på väggen, produktbacklog elektroniskt

En artikel på InfoQ om för- och nackdelar med att sätta upp sina planer och sin information på väggen fick mig precis att komma ihåg att jag har några tips att dela med mig av.

Sprintbackloggen är, som du redan vet, utvecklingsteamets eget verktyg för att hantera sitt åtagande i sprinten. Med hjälp av sprintbackloggen kan teamet granska och anpassa sitt arbeta på daglig basis. Detta är viktigt, eftersom utvecklingsteamet är själva motorn i Scrum. För att sprintbackloggen ska vara relevant och användbar måste den vara aktuell. Det kommer den att vara givet att två förutsättningar är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att teamet verkligen tagit på sig ansvaret att planera och följa upp sitt eget arbete, eftersom man ser nyttan med att göra det och därför vill göra det.

Den andra förutsättningen är att det är extremt enkelt att hålla sprintbackloggen uppdaterad. Vanliga orsaker till att det inte är enkelt är att man lagrar sprintbackloggen i ett verktyg som alla inte behärskar till fu…

Både Scrum Master och teammedlem?

En vanlig fråga som jag brukar få har att göra med vad som händer när en person bemannar två roller i Scrum. Frågan lyder: kan man vara både Scrum Master och medlem i utvecklingsteamet?

Först lite bakgrund till svaret. Mitt standardsvar på alla frågor som börjar med orden "kan man" eller "får man" är ett rungande ja. Självklart kan man göra som man vill, och självklart får man själv (eller snarare tillsammans med sina kollegor) bestämma hur man ska göra. Man behöver inte tillstånd från en expert eller en arbetsmetod. Det kan tyckas som en detalj, men språket styr tanken. Därför tycker jag det är mer hjälpsamt att börja frågan på ett annat sätt. Så här: Vad kan konsekvenserna av att vara både Scrum Master och teammedlem bli?

För mig är det lättast att hitta till ett begripligt svar om jag börjar med att fråga mig själv vad syftet är med att dela på Scrum Master och teammedlemsrollen.
En anledning till uppdelningen är att redan i förväg bygga en beredskap för framtida…