Fortsätt till huvudinnehåll

Certifierad Scrum Master i Västerås

I höst är mitt mål att genomföra vår oerhört populära kurs "Certifierad Scrum Master" i min gamla hemstad Västerås. Om du är intresserad av att få en plats på kursen, så kan du skicka mig ett meddelande via min profilsida på Citerus.se. På så vis kan jag lägga dig på en intresselista tills dess att anmälningssidan kommer upp.

Så här säger några tidigare kursdeltagare om kursen:


10/10 "Ändra inget. Tobias Fors är entusiasmerande, underhållande och bra på att förklara med målande och tydliga exempel."
-- Jan Bidner, Umeå Universitet/Ladok-enheten, CSM, 5-6 oktober 2010

10/10 "Skönt med mycket interaktivitet, och _inga_ powerpoints!"
-- Marie Ekström, KnowIT Innograte, CSM, 5-6 oktober 2010

9/10 "Tobias var en strålande instruktör/kursledare"
-- Roger Ström, Elvagruppen AB, CSM, 5-6 oktober 2010

10/10 "Bra upplägg, övningar och interaktion"
-- Thomas Ingemarsson, Precio Systemutveckling AB, CSM, 5-6 oktober 2010

10/10 "Bra blandning mellan föreläsning och övningar"
-- Fredrik Nilsson, Logica, CSM, 5-6 oktober 2010

10/10 "Mycket bra och kunnig föreläsare. Bra att slippa ppt!"
-- Martin Håkansson, IEXTAS AB, CSM 2-3 mars 2011

9/10 "Befriande fri från PPT. Kursledaren engagerad och kunnig, inte bara kring det explicita kunskapsområdet. Skön stämning."
-- Johan Estelius, Inceptive AB, CSM 2-3 mars 2011

10/10 "Jag tycker det är bra att man själva får prova på och vara delaktig i kursen. Jag tycker du som kursledare är väldigt pedagogisk och skaffar dig en bra känsla för hur du ska förklara. Bra med egna erfarenheter."
-- Fredrik Stahre, Inceptive AB, CSM 2-3 mars 2011

10/10 "Det mesta var riktigt bra faktiskt. Bra blandning mellan teori och praktik samt en engagerad kursledare som kunde berätta en historia. Kan inte komma på något som borde ha gjorts annorlunda."
-- Krister Arledal, Concrete IT, CSM november 2010

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad sprintplanering och glassinköp har gemensamt

En missuppfattning som lever kvar kring lättrörliga metoder är att de inte har tillräckligt med planering. Det är precis tvärtom, vi gör massor av planering. Dels gör vi så mycket planering som behövs när vi ska starta ett nytt projekt, dels gör vi granskning och revidering av planerna med en regelbunden rytm. Eftersom vi planerar så mycket behöver vi vara mycket effektiva planerare.

Varje sprint i Scrum börjar med en planeringsworkshop där produktägaren och teamet tillsammans väljer ut rätt mängd viktigt arbete för sprinten. Planeringsarbete kan lätt dra ut på tiden, särskilt när vi eftersträvar precision. Just därför är sprintplaneringen i Scrum begränsad till max en arbetsdag: sprintens första dag. Vissa team märker efter några sprintar att man inte ens behöver hela dagen för att göra en bra plan.

En effektiv sprintplanering kräver att samtliga inblandade kommer väl förberedda. Då kan planeringen genomföras inom tidsramen, och sluta med ett genuint åtagande från samtliga inblandade a…

Sprintbacklog på väggen, produktbacklog elektroniskt

En artikel på InfoQ om för- och nackdelar med att sätta upp sina planer och sin information på väggen fick mig precis att komma ihåg att jag har några tips att dela med mig av.

Sprintbackloggen är, som du redan vet, utvecklingsteamets eget verktyg för att hantera sitt åtagande i sprinten. Med hjälp av sprintbackloggen kan teamet granska och anpassa sitt arbeta på daglig basis. Detta är viktigt, eftersom utvecklingsteamet är själva motorn i Scrum. För att sprintbackloggen ska vara relevant och användbar måste den vara aktuell. Det kommer den att vara givet att två förutsättningar är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att teamet verkligen tagit på sig ansvaret att planera och följa upp sitt eget arbete, eftersom man ser nyttan med att göra det och därför vill göra det.

Den andra förutsättningen är att det är extremt enkelt att hålla sprintbackloggen uppdaterad. Vanliga orsaker till att det inte är enkelt är att man lagrar sprintbackloggen i ett verktyg som alla inte behärskar till fu…

Både Scrum Master och teammedlem?

En vanlig fråga som jag brukar få har att göra med vad som händer när en person bemannar två roller i Scrum. Frågan lyder: kan man vara både Scrum Master och medlem i utvecklingsteamet?

Först lite bakgrund till svaret. Mitt standardsvar på alla frågor som börjar med orden "kan man" eller "får man" är ett rungande ja. Självklart kan man göra som man vill, och självklart får man själv (eller snarare tillsammans med sina kollegor) bestämma hur man ska göra. Man behöver inte tillstånd från en expert eller en arbetsmetod. Det kan tyckas som en detalj, men språket styr tanken. Därför tycker jag det är mer hjälpsamt att börja frågan på ett annat sätt. Så här: Vad kan konsekvenserna av att vara både Scrum Master och teammedlem bli?

För mig är det lättast att hitta till ett begripligt svar om jag börjar med att fråga mig själv vad syftet är med att dela på Scrum Master och teammedlemsrollen.
En anledning till uppdelningen är att redan i förväg bygga en beredskap för framtida…