Köp Boken Scrumtips!

Om du vill ha alla scrumtipsen samlade i ett bekvämt format som fungerar i både läsplattan och på mobilen, så köp ett exemplar av min bok Scrumtips. Du sätter själv priset!

26 juli, 2008

Alla måste inte kunna allt

"Tvärfunktionella team låter så bra, men i vårt företag är det inte så enkelt. I Scrums utvecklingsteam förväntas ju alla kunna göra allt, men våra utvecklare är inte vana testare, och våra testare kan inte programmera. Hur ska vi kunna använda Scrum?"

Idéen om tvärfunktionella team kan vara provocerande. Personer från helt olika discipliner ska plötsligt arbeta tillsammans på daglig basis för att bygga en produkt av hög kvalitet. Få av oss har förstås varit helt skyddade från kontakter med personer från andra specialiteter, men oftast kanske kontakten har skett vid mer eller mindre formella "överlämningstillfällen". Fasbaserade utvecklingsmodeller går ju ut på att varje funktion i företaget gör sin del så noggrant som möjligt, för att vid en given tidpunkt kunna lämna över sitt arbetsresultat till nästa funktion i företaget, ungefär som de tävlande i ett stafettlopp springer var sin sträcka så fort som möjligt, och gör en tydlig överlämning till näste löpare.

I Scrum springer vi inte stafett, vi spelar rugby. Vi arbetar med små team som bygger kompletta inkrement av högkvalitativ produkt, i (typiskt) månadslånga iterationer. För att varje iterations arbete ska kunna resultera i produkt av tillräckligt hög kvalitet vill vi ha ett team som innehåller all den kompetens som behövs för att bygga klar produkt. I mjukvaruutveckling betyder det att vi vill ha testare, programmare, domänexperter, och ofta andra typer av specialister, med i teamet. Detta kallar vi ett tvärfunktionellt team, eftersom personerna ofta kommer från olika funktioner, eller avdelningar, inom ett företag.

Vi brukar säga att medlemmarna i ett scrumteam inte har några roller. Det har de förstås, om inte kring specialiteter så kring vem som leder gruppen vid vilket tillfälle, vem som är gruppens talman och vem som är den tystlåtne strategen, och så vidare. Men, det vi som lär ut Scrum menar med att scrumteam inte har några roller är att vi lägger större tonvikt på att teamet fungerar som helhet än på att upprätthålla gränserna mellan traditionella specialistroller. I varje väl fungerande team hjälper nämligen medlemmarna varandra att uppnå teamets mål, även om det betyder att man får sträcka sig utanför sitt specialistområde eller sin personliga komfortzon för en stund. En för alla, alla för en.

När man går in i ett scrumteam tar man alltså av sig experthatten, och sätter på sig teamhatten. Det betyder emellertid inte att alla i teamet ska kunna göra allting lika bra. Produktutveckling är komplicerat arbete, och vi behöver specialister för att lyckas - men vi behöver specialister som kan samarbeta.

Visst vore det underbart om "alla kunde göra allt", men tills den drömmen blir sann är det samarbetsförmåga som är den viktigare nyckelkompetensen för medlemmar i ett Scrumteam.

Inga kommentarer: