Köp Boken Scrumtips!

Om du vill ha alla scrumtipsen samlade i ett bekvämt format som fungerar i både läsplattan och på mobilen, så köp ett exemplar av min bok Scrumtips. Du sätter själv priset!

20 juli, 2008

Myers-Briggs Type Indicator

MBTI, eller Myers-Briggs Type Indicator är ett system för att identifiera sina personliga preferenser, till exempel för att se om man lättare får ny energi från att interagera med andra, eller om man bättre tankar batterierna genom tyst reflektion på egen hand. 

Varför skulle en Scrumanvändare vilja göra en sådan kartläggning? Dels för att man lär sig om sig själv, och självkännedom är aldrig dumt. Dels för att det gör interaktionen med personer som har andra preferenser mer begriplig, och därmed mer hanterlig. Båda dessa perspektiv är nyttiga för den som gillar Scrum. 

Praktisk nytta är ledordet här. Min första reaktion när jag hörde om MBTI var minst sagt skeptisk. Jag är ingen stor favorit av att sortera in människor i kategorier. Det var först när jag fick lära mig mer om MBTI på AYE-konferensen som nyttan började sjunka in. Steve och Don som förklarade grunderna var noga med att förklara att ens MBTI-typ inte är någon livstidsdom eller ödesbeskrivning, utan en bild av vilka preferenser man har. Att man har vissa preferenser betyder som bekant inte att man inte kan bete sig på ett helt annat sätt i praktiken. Det preferenserna lär oss är däremot vilken typ av beteenden som ligger närmast till hands för oss. Att agera utanför våra preferenser kräver mer ansträngning från oss.

Som vid all förändring är första steget för att dra nytta av MBTI att börja med sig själv. Man kan göra mer djupgående eller enklare typer av MBTI-analyser. Jag har vid två tillfällen gjort varianter av en enklare analys, som båda landade i samma resultat. (ENTP, om någon är intresserad, men ett svagt E, mitt på gränsen mellan extrovert och introvert).

Även om skeptikern i mig känner en viss lukt av horoskop kring MBTI och de många varianter av personlighetsanalyser som finns på marknaden, så tycker jag att verktygen är användbara, eftersom analysen ofta verkar resultera i att de som gör den börjar reflektera över vilka deras preferenser egentligen är, vilket i sin tur leder till en förståelse för människors olikheter. Den typen av förståelse är precis vad ett team behöver för att bli riktigt effektiva.

Jag tror att de mest effektiva teamen är komponerade av människor med varierande preferenser, som är helt medvetna om sina skillander - så att man aktivt kan dra nytta av dem. Man kompletterar varandra på ett sätt som gör att teamet som helhet blir mer heltäckande.

2 kommentarer:

Ulrika Park sa...

Hur gör man en MBTI-analys då?
Har du några länkar, lästips eller andra råd?

Tobias Fors sa...

Hej Ulrika! Innan jag åkte till workshopen PSL i mars i år gjorde jag ett test på typefocus.com. Då var det gratis, nu verkar man få bara E/I-delen gratis. Jag rotade runt lite på sajten, och det verkar kosta runt 45 dollar för en hel rapport. Men, då kan man ju hellre köpa en bok som innehåller samma typ av frågeformulär, och samtidigt lära sig mer om den här typen av analyser. På AYE-konferensen i höstas fick jag en kopia av Renee Barons "What Type Am I", som innehöll ett typtest.