Fortsätt till huvudinnehåll

Myers-Briggs Type Indicator

MBTI, eller Myers-Briggs Type Indicator är ett system för att identifiera sina personliga preferenser, till exempel för att se om man lättare får ny energi från att interagera med andra, eller om man bättre tankar batterierna genom tyst reflektion på egen hand. 

Varför skulle en Scrumanvändare vilja göra en sådan kartläggning? Dels för att man lär sig om sig själv, och självkännedom är aldrig dumt. Dels för att det gör interaktionen med personer som har andra preferenser mer begriplig, och därmed mer hanterlig. Båda dessa perspektiv är nyttiga för den som gillar Scrum. 

Praktisk nytta är ledordet här. Min första reaktion när jag hörde om MBTI var minst sagt skeptisk. Jag är ingen stor favorit av att sortera in människor i kategorier. Det var först när jag fick lära mig mer om MBTI på AYE-konferensen som nyttan började sjunka in. Steve och Don som förklarade grunderna var noga med att förklara att ens MBTI-typ inte är någon livstidsdom eller ödesbeskrivning, utan en bild av vilka preferenser man har. Att man har vissa preferenser betyder som bekant inte att man inte kan bete sig på ett helt annat sätt i praktiken. Det preferenserna lär oss är däremot vilken typ av beteenden som ligger närmast till hands för oss. Att agera utanför våra preferenser kräver mer ansträngning från oss.

Som vid all förändring är första steget för att dra nytta av MBTI att börja med sig själv. Man kan göra mer djupgående eller enklare typer av MBTI-analyser. Jag har vid två tillfällen gjort varianter av en enklare analys, som båda landade i samma resultat. (ENTP, om någon är intresserad, men ett svagt E, mitt på gränsen mellan extrovert och introvert).

Även om skeptikern i mig känner en viss lukt av horoskop kring MBTI och de många varianter av personlighetsanalyser som finns på marknaden, så tycker jag att verktygen är användbara, eftersom analysen ofta verkar resultera i att de som gör den börjar reflektera över vilka deras preferenser egentligen är, vilket i sin tur leder till en förståelse för människors olikheter. Den typen av förståelse är precis vad ett team behöver för att bli riktigt effektiva.

Jag tror att de mest effektiva teamen är komponerade av människor med varierande preferenser, som är helt medvetna om sina skillander - så att man aktivt kan dra nytta av dem. Man kompletterar varandra på ett sätt som gör att teamet som helhet blir mer heltäckande.

Kommentarer

Ulrika Park sa…
Hur gör man en MBTI-analys då?
Har du några länkar, lästips eller andra råd?
Tobias Fors sa…
Hej Ulrika! Innan jag åkte till workshopen PSL i mars i år gjorde jag ett test på typefocus.com. Då var det gratis, nu verkar man få bara E/I-delen gratis. Jag rotade runt lite på sajten, och det verkar kosta runt 45 dollar för en hel rapport. Men, då kan man ju hellre köpa en bok som innehåller samma typ av frågeformulär, och samtidigt lära sig mer om den här typen av analyser. På AYE-konferensen i höstas fick jag en kopia av Renee Barons "What Type Am I", som innehöll ett typtest.

Populära inlägg i den här bloggen

Vad sprintplanering och glassinköp har gemensamt

En missuppfattning som lever kvar kring lättrörliga metoder är att de inte har tillräckligt med planering. Det är precis tvärtom, vi gör massor av planering. Dels gör vi så mycket planering som behövs när vi ska starta ett nytt projekt, dels gör vi granskning och revidering av planerna med en regelbunden rytm. Eftersom vi planerar så mycket behöver vi vara mycket effektiva planerare.

Varje sprint i Scrum börjar med en planeringsworkshop där produktägaren och teamet tillsammans väljer ut rätt mängd viktigt arbete för sprinten. Planeringsarbete kan lätt dra ut på tiden, särskilt när vi eftersträvar precision. Just därför är sprintplaneringen i Scrum begränsad till max en arbetsdag: sprintens första dag. Vissa team märker efter några sprintar att man inte ens behöver hela dagen för att göra en bra plan.

En effektiv sprintplanering kräver att samtliga inblandade kommer väl förberedda. Då kan planeringen genomföras inom tidsramen, och sluta med ett genuint åtagande från samtliga inblandade a…

Sprintbacklog på väggen, produktbacklog elektroniskt

En artikel på InfoQ om för- och nackdelar med att sätta upp sina planer och sin information på väggen fick mig precis att komma ihåg att jag har några tips att dela med mig av.

Sprintbackloggen är, som du redan vet, utvecklingsteamets eget verktyg för att hantera sitt åtagande i sprinten. Med hjälp av sprintbackloggen kan teamet granska och anpassa sitt arbeta på daglig basis. Detta är viktigt, eftersom utvecklingsteamet är själva motorn i Scrum. För att sprintbackloggen ska vara relevant och användbar måste den vara aktuell. Det kommer den att vara givet att två förutsättningar är uppfyllda.

Den första förutsättningen är att teamet verkligen tagit på sig ansvaret att planera och följa upp sitt eget arbete, eftersom man ser nyttan med att göra det och därför vill göra det.

Den andra förutsättningen är att det är extremt enkelt att hålla sprintbackloggen uppdaterad. Vanliga orsaker till att det inte är enkelt är att man lagrar sprintbackloggen i ett verktyg som alla inte behärskar till fu…

Både Scrum Master och teammedlem?

En vanlig fråga som jag brukar få har att göra med vad som händer när en person bemannar två roller i Scrum. Frågan lyder: kan man vara både Scrum Master och medlem i utvecklingsteamet?

Först lite bakgrund till svaret. Mitt standardsvar på alla frågor som börjar med orden "kan man" eller "får man" är ett rungande ja. Självklart kan man göra som man vill, och självklart får man själv (eller snarare tillsammans med sina kollegor) bestämma hur man ska göra. Man behöver inte tillstånd från en expert eller en arbetsmetod. Det kan tyckas som en detalj, men språket styr tanken. Därför tycker jag det är mer hjälpsamt att börja frågan på ett annat sätt. Så här: Vad kan konsekvenserna av att vara både Scrum Master och teammedlem bli?

För mig är det lättast att hitta till ett begripligt svar om jag börjar med att fråga mig själv vad syftet är med att dela på Scrum Master och teammedlemsrollen.
En anledning till uppdelningen är att redan i förväg bygga en beredskap för framtida…