Köp Boken Scrumtips!

Om du vill ha alla scrumtipsen samlade i ett bekvämt format som fungerar i både läsplattan och på mobilen, så köp ett exemplar av min bok Scrumtips. Du sätter själv priset!

19 juli, 2008

Tyst brainstorming

Brainstorming är ett fascinerande koncept. Tanken är att en grupp tillsammans arbetar för att producera så många idéer som möjligt på ett tema. För att inte störa den kreativa processen finns en viktig förhållningsregel. Ingen kritik av idéer. Kritiken kommer senare. Min erfarenhet är att det är svårt att låta bli att kritisera under brainstormingen.

Möjligtvis, och jag skriver möjligtvis, kan det för personer med en extrovert läggning vara lättare att hantera kritik under brainstormingen. Är man bekväm med att tänka och prata samtidigt så är man förmodligen mer immun mot att folk avbryter och kritiserar under brainstormingen.

För personer med en mer introvert preferens kan utmaningen vara större. För det första kan brainstormingen i sig själv vara knepig för den som helst tänker för sig själv först, och sedan delar med sig av sina tankar. För det andra blir det inte bättre när någon avbryter den introverte, som äntligen uppmanat kraften att bidra med några idéer inför hela gruppen.


För att få en bättre balans mellan att tillfredsställa behoven hos personer med extrovert och introvert preferens brukar jag använda mig av tyst brainstorming.

I en tyst brainstorming får deltagarna under en känd tid tyst och på egen hand brainstorma idéer. Varje deltagare skriver själv ned sina idéer i en lista, eller direkt på post-its. När tiden är slut presenterar deltagarna sina idéer för varandra - använder man post-its klistrar man upp dem på till exempel en gemensam blädderblockslapp eller whiteboard. Behövs det kan man köra fler rundor på samma sätt.

Tyst brainstorming hjälper personer med introvert preferens att fokusera och förbereda sig under det tysta momentet, medan personer med extrovert preferens fortfarande har tillgång till den gemensamma presentationen och dialogen.

2 kommentarer:

Chris Hedgate sa...

Detta är ett jättebra tips, som även hjälper för att inte för tidigt styra in hela diskussionen/brainstormingen kring vad någon (troligen mer extrovert) deltagare vill att den ska handla om.

Jag har även med bra resultat använt den i ett format liknande det Bas Vodde beskriver i Plan of Action, där man först kör individuellt, därefter i par, vidare till flera par tillsammans och slutligen hela gruppen gemensamt.

Tobias Fors sa...

Hej Chris! Tack för feedbacken och för att du hittat fram till denna min helt färska blogg!